Borgmästare i Köpenhamn, Jens Kristian Lütken (V), och kommunstyrelsens ordförande i Landskrona, Torkild Strandberg (L), har tillsammans skrivit en debattartikel om att Sverige och Danmark behöver påbörja de gemensamma förberedelserna för en ny Öresundsförbindelse.

”Det kommer helt enkelt inte räcka med den järnvägsförbindelse som finns i dag. Om fler ska kunna bo och arbeta på vardera sida av Öresund och mer internationell person- och godstransport ska kunna passera Öresund, så behövs ytterligare en järnvägsförbindelse, som säkrar robust och pålitlig infrastruktur.”

Läs hela debattartikeln i Skånska Dagbladet.