Fler godstransporter ska flyttas från väg till järnväg för att säkra ett hållbart och effektivt transportsystem. En ny Öresundsförbindelse med kapacitet och redundans för godståg – Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn – skulle innebära att 480 000 lastbilar årligen kan flyttas från väg till järnväg visar nya beräkningar. 

De senaste åren har lastbilstrafiken över Öresund ökat avsevärt samtidigt som godstågstrafiken har varit relativt konstant. En anledning till denna utveckling är kapacitetsproblem och att det inte finns redundans – en alternativ väg – för godståg. 

– Öresundsbron och dess landanslutningar är en flaskhals som bromsar överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg. En ny Öresundsförbindelse med kapacitet och redundans för godståg behövs för att öka godstågstransporterna och säkra näringslivets konkurrenskraft, säger Christian Alexandersson, projektägare Europaspåret.

Europaspåret skulle ha kapacitet för 90 godståg varje dygn vilket motsvarar cirka 900 000 lastbilar om året. Detta kan jämföras med att det 2019 passerade cirka 600 000 lastbilar över Öresundsbron. Europaspårets kapacitet innebär att långväga godstransporter på järnväg kan öka och motsvarande 480 000 lastbilar årligen skulle använda järnväg fram för väg.

– Europaspåret är enda förslag på Öresundsförbindelse som kan skapa ny kapacitet och redundans för godståg och bidra till att nå de politiska ambitionerna och mål om att flytta transporter från väg till järnväg, säger Christian Alexandersson.

Genom att flytta långväga transporter från väg till järnväg skapas också positiva effekter som minskat klimatutsläpp, energiförbrukning och trängsel. Läs hela dokumentet Godstransporter över Öresund – överflyttning av transporter från väg till järnväg här.