I norra Sverige pågår just nu en spännande industriell utveckling med stora investeringar i hållbara lösningar som bland annat fossilfritt stål, grön vätgas och batterier. Ett av de företag som är en del av den industriella revolutionen är stålkoncernen SSAB som idag är Nordens största producent av handelsstål. SSAB siktar på att bli första producent av fossilfritt stål 2026 vilket kommer vara ett stort bidrag till den gröna omställningen.

SSAB producerar högkvalitativa stålprodukter i Borlänge, Luleå och Oxelösund och företaget har stort behov av kapacitetsstarka järnvägsförbindelser till och från Sverige för klimatvänlig import och export.

– SSAB transporterar cirka 200 000 ton gods via Öresundsbron om året vilket motsvarar cirka 3 300 järnvägsvagnar. Via tågfärjan från Trelleborg transporterar vi cirka 400 000 ton motsvarande cirka 6 600 järnvägsvagnar. Volymmässigt förväntar vi samma nivå i det korta och medellånga perspektivet och en viss ökning på längre sikt, berättar Magnus Eliasson, Rail Transportation Manager, SSAB.

SSAB:s ståltransporter är tunga transporter. Idag finns det viktbegränsning för godstransporter över Kielkanalen vilket innebär att delar av SSAB:s transporter inte kan köra via Öresundsbron och Jylland i Danmark men får använda tågfärjan via Trelleborg. Men när Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2029 skapas ett järnvägsstråk till kontinenten som inte korsar Kielkanalen och den nya förbindelsen kommer öka kapaciteten och minska transporttiden för godstransporter mellan Sverige och Kontinenten.

– Vi förväntar att Fehmarn Bält-förbindelsen kommer ha en positiv inverkan på våra transporter genom kortare ledtid jämfört med transport via tågfärja och via Danmark. Kapacitetsmässigt är det också positivt men det får först genomslag i kombination med ny Öresundsförbindelse som också ökar godskapaciteten. SSAB behöver en robust, tillförlitlig och redundant transportlänk mellan Sverige och Kontinenten för både import av råvaror och export av färdiga produkter, säger Magnus Eliasson.

Med Fehmarn Bält-förbindelsen får svenskt näringsliv och den tunga industrin bättre möjligheter för klimatvänliga järnvägstransporter från Sverige till kontinenten. Men förbindelsen kommer också flytta en flaskhals till Öresund där det finns behov av ökad kapacitet och redundans för godstransporter för att nyttja potentialen av Fehmarn Bält-förbindelsen och den gröna industriella utvecklingen i norra Sverige.