I en kronik i Femern Report har vi skrevet om, hvorfor Danmark og Sverige i fællesskab bør begynde at forberede for en ny Øresundsforbindelse. 

”Trafikverket fremlægger sin analyse inden sommeren, hvorefter der bør igangsættes et
fælles dansk-svensk arbejde om transport over Øresund og en ny Øresundsforbindelse.
Dette arbejde bør tage udgangspunkt i, hvilke udfordringer man vil løse, og hvilke
muligheder man vil skabe med en ny Øresundsforbindelse. Hvordan kan man udnytte
Femern-forbindelsens fulde potentiale? Hvordan kan man skabe muligheder for flere
internationale togforbindelser? Hvordan kan man skabe robust og modstandsdygtig
infrastruktur over Øresund – også for militær transport. Hvordan kan man øge
jernbanekapaciteten og skabe redundans for både gods- og persontog over Øresund?”

Læs hele kronikken her.