Nyheter och artiklar

Här hittar du de senaste nyheterna om Europaspåret och processen om en ny Öresundsförbindelse.

Nyheter

Lund-politiker: Bygg en tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn

Tre politiker från Lund skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle om Europaspåret och uppmanar regeringen att snarast fatta beslut om Europaspåret för att hantera ökningar i godstågstrafiken bland annat genom Lund och skapa möjligheter för utökad persontågstrafik....

Senaste nytt om Europaspåret – december 2023

I årets sista nyhetsbrev kan du bland annat läsa om vårt möte med bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) samt ett viktigt beslut i Greater Copenhagen som visar att danska och svenska regioner och kommuner är överens om att det behövs en gemensam...

Sagt och skrivit om en ny Öresundsförbindelse under 2023

2023 närmar sig sitt slut och vi har samlat årets - i våra ögon - viktigaste citat om en ny Öresundsförbindelse. Vi tycker citaten visar, att det växt fram en enighet på både dansk och svensk sida om att det behövs en nationell dansk-svensk utredning som inkluderar...

Senaste nytt om Europaspåret

I Europaspårets senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om hur både SJ och svensk stålindustri ser behov av en ny Öresundsförbindelse som kan öka kapaciteten och skapa redundans för både gods- och fjärrtåg.Du kan få senaste nytt om Europaspåret genom att anmäla dig...

Artiklar

Fler eller färre tåg till Kastrup?

Köpenhamns flygplats, Kastrup, är Nordens största flygplats och ett nav för internationell flygtrafik. Kastrup har stor betydelse för södra Sveriges tillgänglighet till hela världen och spelar en nyckelroll regionalt för att skapa arbetsplatser, tillväxt och...

Ny rangerbangård i Skåne?

Skåne är en hub för godstrafik på järnväg mellan Sverige/Norge och Kontinenten, och Öresundsbron är en central passage för svensk import och export. Godstransporterna på järnväg förväntas bli betydligt fler, längre och tyngre inte minst när Fehmarn Bält-förbindelsen...