2023 nærmer sig sin afslutning, og vi har i den anledning samlet årets – i vores øjne – vigtigste citater om en ny Øresundsforbindelse. Vi synes, citaterne viser, at der er opbygget en konsensus på begge sider af Øresund om, at der er behov for en national dansk-svensk undersøgelse, der omfatter alle forslag på en ny Øresundsforbindelse, som kan håndtere både gods- og persontog.

 

Karsten Lauritzen, Direktør for DI Transport til Politiken den 18. maj 2023:

”Der mangler et grundigt beslutningsgrundlag. Derfor har vi en klar opfordring til den danske og svenske stat om at lave en tilbundsgående undersøgelse af mulighederne for en ny forbindelse over sundet. Det vil være rettidig omhu. For visionen om et integreret arbejdsmarked er det virkelig synd, at man de seneste 10 år har svigtet den opgave.”

 

Jens-Kristian Lütken (V), Beskæftigelses- og Integrationsborgmester i København og Torkild Strandberg (L), Borgmester i Landskrona i et debatindlæg i Berlingske den 24. juni 2023:

”Hvis flere skal kunne bo og arbejde på forskellige sider af Øresund, og mere international person- og godstransport skal kunne passere, er der brug for en ny jernbaneforbindelse over Øresund, som sikrer pålidelig infrastruktur.”

 

Carl-Johan Sonesson (M), Regionrådsformand i Region Skåne til SVT den 7. september 2023: 

”Var finns regeringarna? Regeringarna, det är de som faktiskt ansvarar för all infrastruktur. Detta är en statlig angelägenhet och de sitter i baksätet och jag har sagt till dem att sätta sig i förarsätet. De måste börjar föra diskussionen om vilken och när och en tidplan för detta.”

 

Torkild Strandberg (L), Borgmester i Landskrona i et debatindlæg i Sydsvenskan den 5. oktober 2023: 

”Järnvägskapaciteten kring Öresund kommer inte räcka till när gods- , fjärr- och regionaltåg ska öka. Det behövs investeringar i järnväg och en av dessa är en ny Öresundsförbindelse som kan öka kapaciteten och skapa en ny väg för person- och godstransporter över Öresund.”

 

Monica Lingegård, Adm. direktør for SJ til Sydsvenskan den 27. oktober 2023: 

”Vi behöver mer kapacitet och ökad redundans för att kunna köra över till Danmark. Det behövs ytterligare en fast förbindelse över Öresund som är byggd för tung trafik och som klarar både gods- och fjärrtåg.”

 

Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) til News Øresund den 16. november 2023:

”Det har ju varit stängt från Danmarks sida när det gäller järnvägsförbindelser. Jag upplever att det nu finns en öppning för att diskutera och se vilka olika gemensamma behov vi har för att stärka redundansen över Öresund. Och det är så jag ser framför mig att arbetet kommer att fortsätta.”

 

Transportminister Thomas Danielsen (V) til News Øresund den 17 november 2023:

En ny fast forbindelse diskuteres stadig, planerne er ikke skrinlagt, men der er mange interessenter og løsninger i spil. Noget, der vejer meget tungt fra svensk side, er, at der også vil være en togforbindelse med mulighed for godstog.