Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande Svalöv kommun, Hanna Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande Hässleholms kommun och Niclas Nilsson (SD), regionråd Region Skåne lämnar i Skånska Dagbladet sina inspel till vilka järnvägsinvesteringar den nya regeringen bör prioritera i Skåne. Bakgrunden är regeringen och Sverigedemokraternas besked om att man inte vill bygga ut höghastighetsjärnvägen, vilket innebär att nya prioriteringar måste göras.

De järnvägsinvesteringar som lyftas fram i debattartikeln är följande:

  • Fyrspåret Malmö-Lund som ska färdiggöras till 2023 enligt Trafikverkets plan.
  • Nytt dubbelspår Lund-Hässleholm.
  • Hastighetsuppgradering på Västkustbanan till 250 km/t och nytt dubbelspår Helsingborg-Maria.
  • Ny rangerbangård längs Marieholmsbanans axel från Svalöv till Landskrona.
  • Utredning av ny Öresundsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn som ska öka kapaciteten för gods- och persontransporter och avlasta Öresundsbron och dess landanslutningar.
  • Utredning av snabb persontrafik Hässleholm-Alvesta för att avlasta Södra stambanan. 

Inspelen i debattartikeln kan vara utgångspunkt för Region Skånes översyn av järnvägsprioriteringarna i den så kallade Skånebilden från 2015. Med nya regeringens besked om höghastighetsjärnvägen behövs nya prioriteringar där också synen på nästa Öresundsförbindelse bör breddas och inkludera Europaspåret. 

Läs hela debattartikeln ”Tappa inte fart i tågutbyggnaden” här.