Trafikverket har idag redovisat en utredning om kapacitet och redundans för transporter över Öresund för regeringen. Utredningen visar bland annat att en ny Öresundsförbindelse bör vara funktionell för både gods- och persontåg vilket bara Landskronas förslag om Europaspåret är.

Trafikverkets utredning om kapacitet och redundans för transporter över Öresund initierades i samband med den nationella infrastrukturplanen som beslutades 2022. Trafikverkets slutsats är att det redan i dag behövs redundans – en alternativ transportväg – över Öresund för godståg och att det på längre sikt blir kapacitetsproblem på järnvägsförbindelsen över Öresund. Därför behövs ytterligare en Öresundsförbindelse som bör vara funktionell för både gods- och persontåg, vilket enbart Landskronas förslag om Europaspåret är.

– Vi måste ta utgångspunkt i vad vi vill uppnå med en ny Öresundsförbindelse och därför är det bra att Trafikverket nu tydligt beskriver de statliga behoven en ny förbindelse ska fylla. Landskronas förslag om Europaspåret är enda förslaget som kan hantera både person- och godståg vilket är en avgörande funktion för en ny förbindelse, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Förutom att vara funktionell för både gods- och persontåg bör en ny förbindelse enligt Trafikverket också kunna nå de stora järnvägsstationerna i persontågssystemet och kopplas till godsrangeringen och järnvägsnätet för godståg. Det bör även vara en kombinerad väg- och järnvägslösning som kan egenfinansieras.

Landskronas förslag om Europaspåret har ingått i Trafikverkets utredning. Förslaget är en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse under Öresund mellan Landskrona och Köpenhamn som kan finansieras på samma sätt som Öresundsbron med EU-stöd och statliga lån. Europaspåret är enda förslaget som kan skapa en alternativ transportväg – redundans – över Öresund för både gods- och persontransporter och öka järnvägskapaciteten. Europaspåret minskar även restiderna så arbetsmarknadsregionen över Öresund blir större och mer integrerad.  

Trafikverket rekommenderar att nästa steg är ett utredningsarbete tillsammans med Danmark om behov och syfte för en ny Öresundsförbindelse.

– Den svenska regeringen bör nu initiera ett samarbete med Danmark om en ny Öresundsförbindelse för att intensifiera arbetet. Det är viktigt att de statliga behoven för redundans och ökad kapacitet för godståg prioriteras i detta arbete och att Europaspåret fördjupas, säger Torkild Strandberg.

 

För ytterligare information kontakt:

Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, Landskrona stad, torkild.strandberg@landskrona.se, mobil 070-947 02 60

Hanne Skak Jensen, projektledare Europaspåret, hanne.skakjensen@landskrona.se, mobil 076-724 62 48