Transportnytt skriver i senaste nummer om förslagen på en ny Öresundsförbindelse. Europaspåret är enda förslag som kan hantera godståg och lösa problemet med kapacitet och redundans för järnvägstrafiken över Öresund.

– Jag tror och hoppas att rikspolitikerna ser att det behövs ett bredare grepp om den här frågan. Fram tills nu har vi varit lite av en underdog, men vi hoppas att man i den kommande statliga utredningen utreder alla tre alternativen på lika villkor och att man framförallt inkluderar den viktiga godsfrågan. Man måste ställa sig några avgörande frågor: vad ska vi ha en ny Öresundsförbindelse till och vilka problem är det vi ska lösa?, säger Hanne Skak Jensen, projektledare för Europaspåret. 

Läs hela artikeln här.