Lund Kommune har længe diskuteret, hvordan man kan fjerne godstogstrafik fra byens centrum. I dag passerer 50 godstog Lund Station hvert døgn uden at stoppe, og når Femern-forbindelsen åbner 2029 forventes godstogstrafikken at blive fordoblet.

Med Europasporet skulle en stor del af godstogene, som idag passerer Lund, køre via Europasporet, og godstogstrafikken gennem Lund skulle mindske kraftigt.

”Dette (Europasporet, red.) kan blive vores ydre godsspor, da jernbanen gennem Kävlinge, Eslöv, Lomma og Malmö vil blive aflastet for godstrafik”, siger Philip Sandberg (L), Formand for Kommualbestyrelsen i Lund Kommune til Sydsvenskan.