Ny broschyr om Europaspåret

Europaspåret är ett projekt som löpande utvecklas eftersom det tar avstamp i de trafikutmaningar och kapacitetsproblem som finns i Öresundsregionen och tillgodoser behov när det gäller pendling, långväga resande och godstrafik. Nu har vi uppdaterat vår broschyr om...

Danmark avvisar HH-förbindelsen

Danska Transportminister Trine Bramsen (S) avvisar förslaget om en HH-förbindelsen till både bilar och tåg. Det rapporterar Sydsvenskan.  Enligt Sydsvenskan har Trine Bramsen skickat ett brev till sin svenska kollega Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) där hon...

Danmark afviser HH-forbindelsen

Danmarks Transportminister Trine Bramsen (S) afviser forslaget om en HH-forbindelse til biler og tog. Det skriver Sydsvenskan.  Ifølge Sydsvenskan har Trine Bramsen sendt et brev til sin svenske kollega, Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), hvor hun påpeger...

Lund Kommune tilslutter sig Europasporet

Lund Kommune har længe diskuteret, hvordan man kan fjerne godstogstrafik fra byens centrum. I dag passerer 50 godstog Lund Station hvert døgn uden at stoppe, og når Femern-forbindelsen åbner 2029 forventes godstogstrafikken at blive fordoblet. Med Europasporet skulle...

Lunds kommun ansluter sig Europaspåret

  Lunds kommun har länge diskuterat hur man kan få bort godstågstrafiken från Lunds stadskärna. Idag passerar 50 godståg Lund C varje dygn utan att stanna och efter Femern-förbindelsen öppning 2029 förväntas godstågstrafiken att fördubblas. Med Europaspåret...