Tre politiker från Lund skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle om Europaspåret och uppmanar regeringen att snarast fatta beslut om Europaspåret för att hantera ökningar i godstågstrafiken bland annat genom Lund och skapa möjligheter för utökad persontågstrafik.

”Med Europaspåret avlastas järnvägen genom Kävlinge, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö från godstrafik. En stor del av godstrafiken skulle då flyttas från Öresundsbron till Europaspåret och därmed skapas möjligheter för bättre arbetspendling i Skåne”, skriver politikerna bland annat i debattartikeln.

Läs hela debattartikeln här. 

Här kan du läsa om hur Europaspåret kan minska antalet godståg mellan Malmö och Lund.