Lunds kommun har länge diskuterat hur man kan få bort godstågstrafiken från Lunds stadskärna. Idag passerar 50 godståg Lund C varje dygn utan att stanna och efter Femern-förbindelsen öppning 2029 förväntas godstågstrafiken att fördubblas. 
Med Europaspåret skulle en stor del av godstågen som idag passerar Lund köra via Europaspåret och godstågstrafiken genom Lund skulle minska kraftigt.

– Det här (Europaspåret, red.) skulle kunna bli vårt yttre godsspår, eftersom järnvägen genom Kävlinge, Eslöv, Lomma och Malmö skulle avlastas från godstrafik, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund till Sydsvenskan.