Nyheter och artiklar

Här hittar du de senaste nyheterna om Europaspåret och processen om en ny Öresundsförbindelse.

Nyheter

Senaste nytt om Europaspåret – maj 2024

I detta nyhetsbrev skriver vi om Trafikverkets kommande utredning som pekar på att en ny Öresundsförbindelse ska vara funktionell för både person- och godståg. Europaspåret är enda förslaget till en ny Öresundsförbindelse som kan hantera både person- och godståg och...

Statliga aktörer ser behov av ny Öresundsförbindelse

I januari presenterade Trafikverket sitt inriktningsunderlag som är första steget i den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur i Sverige för perioden 2026-2037. Inriktningsunderlaget innehåller bedömning av de ekonomiska ramarna och långsiktig inriktning...

Senaste nytt om Europaspåret – mars 2024

I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om att olika förslag på ny Öresundsförbindelse fyller olika funktioner och hur Europaspåret fyller de behov som Trafikverket preliminärt pekar på i sin utredning om kapacitet och redundans för transporter över Öresund. Du kan...

Artiklar

Vi slår hål på myterna om Europaspåret

Det händer att felaktiga eller onyanserade påståenden om Europaspåret lyfts i debatten. Det är viktigt för oss att slå hål på de myter som ibland sprids och därför försöker vi här att gå igenom de mest vanliga påstående och ge vår förklaring. Myt # 1: Europaspåret är...

På väg mot en ny Öresundsförbindelse – vad har hänt?

En ny Öresundsförbindelse har diskuterats i många år. Det kan vara svårt att hålla koll på hur debatten och processen har utvecklat sig så därför har vi nedan sammanställt de viktigaste händelserna från Öresundsbron öppnade 2000 och fram till idag. Det har vid flera...