Det är förmodligen många som har undrat varför just Landskrona är en bra plats att ansluta en ny Öresundsförbindelse till på svensk sida. Det enkla svaret är att Landskrona råkar ha ett väldigt bra strategiskt läge i Skåne och vid Öresund, som skapar unika förutsättningar för att ansluta en Öresundsförbindelse för både väg- och järnvägstrafik. 

Nedan listar vi konkreta fördelar med Landskrona som anslutningspunkt för en ny Öresundsförbindelse.

Anslutningsmöjligheter till befintliga järnvägsstråk

Landskrona har en gynnsam placering i relation till järnvägsnätet i Skåne. Landskrona ligger vid Västkustbanan som förbinder Malmö och Göteborg och är ett viktigt järnvägsstråk i Skåne för persontrafik. Utöver att ansluta till Västkustbanan kan det också skapas anslutningar till Rååbanan och Godsstråket genom Skåne som är central för godstrafik. Slutligen kan det via befintlig järnväg skapas en anslutning till Södra stambanan som är ett av Sveriges viktigaste järnvägsstråk för såväl gods- som persontrafik.  

Anslutningsmöjligheter för vägtrafik

Landskrona har också en bra placering i relation till vägtrafiken där man kan ansluta till E6 som är en av Sveriges mest trafikerade motorvägar och en viktig pulsåder för Sverige och Norge samt den regionala pendlingen. Europaspåret skulle avlasta trafiken på E6 mellan Landskrona och Malmö genom att skapa en genväg mot Danmark och kontinenten för vägtrafik.  

Förutsättningarna i Öresund

Havsbotten mellan Landskrona och Danmark är relativt grunt med jämna lutningar och bedöms vara lämplig för anläggning av en sänktunnel. Med dessa förutsättningar i Öresund kan Europaspåret byggas på samma sätt och med samma tunnelelement som Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland.

Avlasta befintlig järnväg

På en cirka 50 kilometer lång sträcka mellan Köpenhamn och Malmö finns det bara en järnvägsförbindelse. Här finns det flera kapacitetsproblem och sträckan är en flaskhals för både person- och godstransporter, vilket kommer förvärras kommande år i takt med att person- och godstransporterna kommer att öka. Med Europaspåret skapas ett nytt stråk för järnvägstrafik och kapaciteten fördubblas vilket innebär att den befintliga järnvägen avlastas.

Möjligheter för nya trafikupplägg och intäkter

Genom att bygga ett nytt stråk för väg- och järnvägstrafik över Öresund skapas möjligheter för nya trafikupplägg, som kan generera ny trafik och därmed nya trafikintäkter som kan användas för att finansiera förbindelsen. Precis som Danmark skapar ett helt nytt stråk med Fehmarn Bält-förbindelsen som vill medföra nya transportmöjligheter genom att öka kapaciteten och minska restiden, så skapar Europaspåret också nya möjligheter för trafik och intäkter.

För att lösa – och finansiera – flera problem genom ETT projekt

Det finns flera kapacitetsproblem i järnvägssystemet på både danska och svenska sidan kring Öresund. Och med bara en fast förbindelse är järnvägen sårbar för störningar. Europaspåret är ett projekt som löser flera av dessa problem genom ETT projekt. Så fram för att lösa – och finansiera – ett problem i taget kan man med Europaspåret lösa och finansiera flera problem på samma tid – ett så kallad Alexanderhugg!

Vilka problem som Europaspåret kan lösa kan du läsa mer om här.