Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om Europaspåret

Nyhetsbrev december 2022

I årets sista nyhetsbrev blickar vi tillbaka på 2022 och de milstolpar som Europaspåret har nått.Du kan få senaste nytt om Europaspåret genom att anmäla dig vårt nyhetsbrev.

Ett projekt som löser flera problem

Europaspåret tar avstamp i de trafikutmaningar och kapacitetsproblem i Öresundsregionen som påverkar både den regionala och den internationella järnvägstrafiken. Syftet med Europaspåret är att lösa - och finansiera - flera järnvägsproblem på båda sidor Öresund genom...

Fler motioner om Europaspåret

Riksdagens allmänna motionstid där ledamöter kan lämna egna förslag till Riksdagen avslutades 23 november. Flera av motionerna handlade om nya Öresundsförbindelser däribland Europaspåret.  Louise Eklund (L), som är nyvald riksdagsledamot och tidigare vice ordförande i...

Nyhetsbrev november 2022

I senaste nytt om Europaspåret sätter vi fokus på Skånebilden och Skånes prioriterade järnvägsinvesteringar.  Du kan få senaste nytt om Europaspåret genom att anmäla dig vårt nyhetsbrev.

Riksdagsmotion om Europaspåret

Riksdagsledamot Niklas Karlsson (S) lyfter Europaspåret i en riksdagsmotion om behovet av ökad godstågstransporter över Öresund.  Karlsson skriver att förslag på Öresundsförbindelser som kan öka kapaciteten till godståg - härunder Europaspåret - bör utredas av...

Följ oss på Twitter

Twitter feed is not available at the moment.