Juni 2015 ställde Region Skåne och sju skånska kommuner sig bakom Skånebilden – fem prioriterade infrastruktursatsningar i Skåne inför Sverigeförhandlingen om höghastighetsjärnväg. En punkt i Skånebilden är att HH-förbindelsen ska påbörjas så snart som det går. 

I arbetet med Skånebilden ville Landskrona att Europaspåret skulle behandlas på samma sätt som HH-förbindelse och att Region Skåne skulle verka för att alla förslag blev utredd. Region Skåne valde dock att utesluta Landskrona och Europaspåret och från Skånebilden.

En höghastighetsbana med stationer i Hässleholm, Lund och Malmö är en helt central punkt i Skånebilden. Trafikverket planerar nu för en ny tvåspårig stambana till 320 km/t mellan Lund och Hässleholm, men Moderaterna tror nu inte längre på en höghastighetsbana mellan Lund och Hässleholm och argumenterar för en konventionell stambana till 50 km/t intill dagens dubbelspår. 

Moderaternas utspel innebär att Skånebilden har fallit vilket har kommenterats på bland annat HD/Sydsvenskans ledarsida.