Med anledning av danske Vejdirektoratets arbete med en Östlig Ringvej runt om Köpenhamn har Landskrona stad tittat på möjligheten att lägga till en bilförbindelse i Europaspårets tunnel till regional-, fjärr- och godståg. Lösningen behöver utredas djupare men det finns bra möjligheter att skapa mycket effektiv infrastruktur genom att kombinera dessa två projekt. Att lägga till en vägtunnel i Europaspåret på samma sätt som Fehmarn-förbindelsen skulle betyda en relativ liten extra kostnad och samtidigt skapa intäkter som kan finansiera järnvägsdelen. Europaspåret skulle kunna bli ett självfinansierande projekt. 

Landskrona vill också ha biltunnel till Danmark 

Landskrona vil også have biltunnel til Danmark