Den danska transportministern Benny Engelbrecht (S) uttalade den 23 mars till tidningen Sjællandske Nyheder att Danmark inte vill gå vidare med en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Nu behövs en ny utredning av infrastrukturen över Öresund med ett bredare perspektiv som också inkluderar Europaspåret, en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn.

Det är bland annat kapacitetsproblem på järnvägen mellan Köpenhamn och Helsingör samt ökande vägtrafik på norra Själland som får den danska transportministern att dra i bromsen kring en HH-förbindelse.

– Uttalandet från danska transportministern är förhoppningsvis en öppning för att kunna börja titta mer på vad en ny Öresundsförbindelse ska lösa. Detta har man inte undersökt innan man påbörjade utredningen av HH-förbindelsen, och nu är det dags att man analyserar frågan ur ett bredare perspektiv, säger Christian Alexandersson, ansvarig för projektet Europaspåret i Landskrona stad.

En ny utredning som fokuserar på vad som behöver lösas på båda sidor Öresund måste inkludera samtliga förslag på lösningar, däribland Europaspåret. Europaspåret är ett förslag till en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn och enda förslaget som kan hantera gods- och fjärrtåg. Förbindelsen kan också utveckla regionaltrafiken och kan kombineras med en bilförbindelse i samma tunnel. Europaspåret är självfinansierande genom att EU-stöd och avgifter från bil och tågtrafik finansierar förbindelsen efter samma modell som den kommande Fehmarn-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland.

–  Det är många saker som en ny Öresundsförbindelse ska lösa. Det handlar till exempel om ökad kapacitet, redundans för gods- och fjärrtåg, kortare restider, redundans för regionaltrafiken, kapaciteten på Malmö godsbangård och Köpenhamns huvudbangård. Med Europaspåret löser vi många av dessa problem på riktigt, och därför anser vi att svenska och danska statliga myndigheter nu måste ta med Europaspåret i en ny utredning som fokuserar på hur vi löser dessa problem, säger Christian Alexandersson.