Green Cargo är Sveriges största godstågsoperatör som levererar hållbara logistiklösningar i hela Skandinavien. Varje dygn kör 400 Green Cargo godståg med råvaror från skogar och gruvor till processindustrins anläggningar och konsumentvaror till detaljhandeln. Detta motsvarar 9 000 lastbilar dagligen. Vi har ställt Stephan Ray, presschef & ansvarig för samhällskontakter på Green Cargo några frågor om godstrafiken till och från kontinenten och varför redundans är så viktigt för transportköparna.

Hur kör godstågstrafiken till kontinenten idag?

Sverige har en fast förbindelse för järnväg till kontinenten: Öresundsbron. Därtill finns den kvarvarande tågfärjetrafiken, som i allt väsentligt konkurrerades ut av bron. De gamla kvarvarande fartygen har en kapacitet på 25-30% av mängden godståg bron klarar per dygn.

Tågfärjetrafiken tar av lätt insedda skäl mer tid i anspråk att använda jämfört med bron. Tågen ska delas upp, rullas ombord, skeppas över, rullas av, kopplas ihop igen. Det tar tid. Tid kostar pengar. Därför väljer hellre de flesta transportköpare tåg som rullar över bron. När tågen passerat bron är det en snirklig och tidskrävande färd genom Danmark till Padborg vid gränsen till Tyskland. Men snabbare och billigare än tågfärjealternativet. Fehmarn Bält-förbindelsen kommer dock att halvera tiden det tar att passera Danmark när den öppnar om cirka sex år.

Hur kommer Fehmarn Bält-förbindelsen att påverka godstransporterna?

Fehmarn Bält-förbindelsen stärker naturligtvis transportköparnas benägenhet att använda bron som alternativ. Samtidigt så börjar de kvarvarande tågfärjorna uppnå sin tekniska livslängd och frågan är vem som vill investera i nya om ingen vill använda dem?

Vad skulle det innebära för godstransporterna om det inte finns redundans – ett alternativ till Öresundsbron?

Det måste finnas ett alternativ till bron. Om detta råder det inget tvivel. Trafikverket har nyligen utrett tågfärjetrafiken och konstaterar att transportköparna kräver att ”det behövs två vägar för godstransporter med tåg till och från Sverige”. Det finns två anledningar till detta. Vi har inte råd med ett långvarigt stopp på bron. Den andra anledningen är redundansbehovet i förhållande till tryggad leveransförsörjning med avseende på beredskap och totalförsvar. Järnvägens stora kapacitet har naturligtvis en viktig roll i dessa sammanhang.

Vilka alternativ finns för att skapa redundans för godståg?

Det finns två alternativ. Antingen satsar någon på nya kapacitetsstarka tågfärjor eller så bygger man en ny fast förbindelse över Öresund som inkluderar järnväg för godstrafik. När någon av dessa alternativ är spikade så kan vi svara på vilket kapacitetsbehov godstrafiken bedöms ha på längre sikt över bron. Väljer man att bygga en till fast förbindelse på järnväg så löser man kapacitetsfrågan på köpet.