En af de helt store udfordringer for togtrafikken i Øresundsregionen og den internationale togtrafik gennem regionen er Københavns Hovedbanegård. For nylig vedtog Forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 at igangsætte en indledende undersøgelse for at skabe en langsigtet strategi for jernbanen i Hovedstadsområdet. Vi vil opfordre til, at dette arbejde kigger på, hvordan der kan tilføres mere jernbanekapacitet ved København H f.eks. gennem Europasporet, så København styrkes som knudepunkt for togtrafik mellem Skandinavien og Centraleuropa.

Tilbage i 2021 skrev professor Otto Anker Nielsen og seniorforsker Linda Chistensen fra DTU en debatartikel i Altinget om, at jernbaneinfrasturkturen i hovedstadsområdet har brug for en grundig analyse. I artiklen bliver Europasporet fremhævet som et forslag til, hvordan man kan tilføre den nødvendige kapacitet til Hovedbanegården. Læs hele debatindlægget her.