Förtroendevalda i Region Skåne och nordvästra Skånes kommunsamarbete Familjen Helsingborg argumenterar i en debattartikel i Skånska Dagbladet för att Skåne behöver en bredare syn på en ny Öresundsförbindelse. 

”Den ökande godstrafiken genom Skåne är det kanske viktigaste problem som en ny Öresundsförbindelse ska lösa. Därför måste en ny Öresundsförbindelse ha godstågskapacitet och skapa redundans för järnvägstrafiken för att därmed säkra svensk export, import och industrins konkurrenskraft samt frigöra plats för mer persontrafik på spåren i Skåne. Här anser vi det viktigt att Europaspåret bör utredas på precis samma sätt som HH-förbindelsen. Region Skåne och Familjen Helsingborg måste se bredare på Öresundsförbindelser och arbeta för en fast järnvägsförbindelse som löser järnvägens problem.”