En tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn har kapacitet för godståg och ger snabbare restider i hela regionen. Därför fortsätter vi arbetet med Europaspåret.

 

Se inslaget från SVT Helsingborg om Europaspåret, Landskrona ger inte upp kampen om tunnlar under sundet.