Den 14 april genomförte Europaspåret för första gången ett öppet informationsmöte med temat ”järnvägstransporter över Öresund”.

Syftet med mötet var att ge fler möjligheten att få information om Europaspåret, men också sätta fokus på det som debatten om en ny Öresundsförbindelse handlar om, nämligen hur personer och gods ska transporteras över Öresund i framtiden. 

Mötet gästades av ett 40-tal intresserade och engagerade deltagare från kommuner, regioner, organisationer och företag från både den danska och svenska sidan av Öresund samt fyra kunniga talare. 

Pär Helgesson, ansvarig för samhällskontakter på SJ, presenterade SJ:s konkreta planer om att öka trafiken till Köpenhamn avsevärt. SJ investerar 19 miljarder i nya och upprustade tåg och redan 2024 ökar SJ trafiken Stockholm-Köpenhamn till full timmestrafik. Det innebär en ökning från 7 avgångar om dagen till cirka 15. Mellan Göteborg-Köpenhamn är planen full timmestrafik 2027 och fram mot 2030 förväntar SJ att förtäta trafiken till Köpenhamn ytterligare morgon och kväll. 

”Målpunkten är Köpenhamns huvudbangård”

Pär Helgesson berättade även att Köpenhamns huvudbangård är målpunkten för SJ:s fjärrtåg. Köpenhamns huvudbangård har kapacitetsbrist och det är viktigt att tillgången till huvudbangården säkras. 

Du kan se Pär Helgessons presentation här.  

Foto: Johan Wessman, News Öresund

Stephan Ray, presschef och ansvarig för samhällskontakter på Green Cargo, berättade om Öresunds betydelse för internationella godstransporter. Green Cargo vill köra snabbare, längre och tyngre godståg, och kapacitet, redundans och pålitlighet är helt centralt för godstransporter på järnväg. Finns det inte redundans och ett stråk är stängt så påverkar det direkt svensk industri och näringsliv. Eftersom det idag bara finns en järnvägsförbindelse över Öresund och därmed ingen redundans är Öresund Sveriges Suez-kanal. Det behövs kapacitetsstark redundans med två järnvägsförbindelser till och från Skåne.

”Öresundsbron är Sveriges Suez-kanal.”

Du kan se hela Stephan Rays presentation här.

Hur påverkas tågtrafiken i Öresundsregionen av kapacitetsproblemen vid Öresund? Den fråga skulle Patrik Sterky, trafik- och järnvägsexpert på Kreera, försöka att svara på. Patrik tog utgångspunkt i  kapacitetsproblemen vid Öresund, kommande järnvägsinvesteringar och planerade trafikökningar och konstaterade att det är för lite järnvägskapacitet till antalet tåg som ska köra över Öresund. Vilka tåg är det i så fall som inte får plats? Enligt Patrik så risikerar Pågatågen och därmed pendlingstrafiken i Skåne att påverkas av kapacitetsproblemen.

Du kan se hela Patrik Sterkys presentation här.

Avslutningsvis presenterade Christian Alexandersson, projektägare, Europaspåret och hur ytterligare en järnvägsförbindelse över Öresund kan påverka järnvägstransporterna. Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn är enda förslaget på en ny Öresundsförbindelse som kan hantera gods- och fjärrtåg. Europaspåret skulle därmed kunna avlasta Öresundsbron för godstrafik och skapa plats för fler persontåg på Öresundsbron och det viktiga stråket för persontrafik Lund-Malmö-Köpenhamns flygplats-Köpenhamns huvudbangård. Christian berättade även hur Europaspåret kan byggas och finansieras.

Du kan se hela Christian presentation här.

Vi tackar alla som deltog i mötet och ser fram emot fortsatt dialog och debatt om en ny Öresundsförbindelse och järnvägstransporter över Öresund.