Nyligen träffades Sveriges infrastrukturminister Andreas Carlson och Danmarks transportminister Thomas Danielsen och diskuterade möjligheten för en ny Öresundsförbindelse med järnvägskapacitet – också för godståg. Det är mycket positivt att frågan nu diskuteras på ministernivå och att både Danmark och Sverige är positiva till att fortsätta arbetet.

– Det har ju varit stängt från Danmarks sida när det gäller järnvägsförbindelser. Jag upplever att det nu finns en öppning för att diskutera och se vilka olika gemensamma behov vi har för att stärka redundansen över Öresund. Och det är så jag ser framför mig att arbetet kommer att fortsätta, säger infrastrukturminister Andreas Carlson till News Öresund. Läs hela artikeln om ministermötet här. 

Vi anser att nästa steg bör vara en gemensam dansk-svensk utredning om kapacitet och redundans över Öresund samt möjliga lösningsförslag. Europaspåret är enda förslag på ny förbindelse som kan öka kapaciteten och skapa redundans för person- och godståg och kan finansiera sig själv på samma sätt som Öresundsbron genom EU-stöd och framtida trafikintäkter.