2023 närmar sig sitt slut och vi har samlat årets – i våra ögon – viktigaste citat om en ny Öresundsförbindelse. Vi tycker citaten visar, att det växt fram en enighet på både dansk och svensk sida om att det behövs en nationell dansk-svensk utredning som inkluderar alla förslag på ny Öresundsförbindelse som kan hantera både gods- och persontåg. 

 

Karsten Lauritzen, direktör för Dansk Industri Transport till Politiken, 18 maj 2023:

”Der mangler et grundigt beslutningsgrundlag. Derfor har vi en klar opfordring til den danske og svenske stat om at lave en tilbundsgående undersøgelse af mulighederne for en ny forbindelse over sundet. Det vil være rettidig omhu. For visionen om et integreret arbejdsmarked er det virkelig synd, at man de seneste 10 år har svigtet den opgave.”

 

Jens-Kristian Lütken (V), borgmästare för arbetsmarknad i Köpenhamn och Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona i en debattartikel i Berlingske, 24 juni 2023:

”Hvis flere skal kunne bo og arbejde på forskellige sider af Øresund, og mere international person- og godstransport skal kunne passere, er der brug for en ny jernbaneforbindelse over Øresund, som sikrer pålidelig infrastruktur.”

 

Carl-Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne till SVT, 7 september 2023: 

”Var finns regeringarna? Regeringarna, det är de som faktiskt ansvarar för all infrastruktur. Detta är en statlig angelägenhet och de sitter i baksätet och jag har sagt till dem att sätta sig i förarsätet. De måste börjar föra diskussionen om vilken och när och en tidplan för detta.”

 

Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona i en debattartikel i Sydsvenskan, 5 oktober 2023: 

”Järnvägskapaciteten kring Öresund kommer inte räcka till när gods- , fjärr- och regionaltåg ska öka. Det behövs investeringar i järnväg och en av dessa är en ny Öresundsförbindelse som kan öka kapaciteten och skapa en ny väg för person- och godstransporter över Öresund.”

 

Monica Lingegård, vd SJ till Sydsvenskan, 27 oktober 2023: 

”Vi behöver mer kapacitet och ökad redundans för att kunna köra över till Danmark. Det behövs ytterligare en fast förbindelse över Öresund som är byggd för tung trafik och som klarar både gods- och fjärrtåg.”

 

Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) till News Öresund, 16 november 2023:

”Det har ju varit stängt från Danmarks sida när det gäller järnvägsförbindelser. Jag upplever att det nu finns en öppning för att diskutera och se vilka olika gemensamma behov vi har för att stärka redundansen över Öresund. Och det är så jag ser framför mig att arbetet kommer att fortsätta.”

 

Transportminister Thomas Danielsen (V) till News Öresund, 17 november 2023:

En ny fast forbindelse diskuteres stadig, planerne er ikke skrinlagt, men der er mange interessenter og løsninger i spil. Noget, der vejer meget tungt fra svensk side, er, at der også vil være en togforbindelse med mulighed for godstog.