I ett inslag sänt på SVT Helsingborg uttalar Region Skånes ordförande Carl-Johan Sonesson (M) att regeringen nu måste ta ett större ansvar för processen om nästa Öresundsförbindelse och utreda vilket förslag på ny förbindelse som är den bästa lösningen för hela Sverige.

Det är mycket positivt att Carl-Johan Sonesson nu vill sätta fart på en öppen och faktabaserad diskussionen om en ny Öresundsförbindelse utan att regionen på förhand pekar ut specifika förslag.  

Vi håller med Carl-Johan Sonesson. Nästa Öresundsförbindelse är en statlig angelägenhet och regeringen måste sätta fart på processen om en ny Öresundsförbindelse som skapar både nationella och regionala nyttor.