Riksdagsledamot Niklas Karlsson (S) lyfter Europaspåret i en riksdagsmotion om behovet av ökad godstågstransporter över Öresund. 

Karlsson skriver att förslag på Öresundsförbindelser som kan öka kapaciteten till godståg – härunder Europaspåret – bör utredas av Trafikverket eftersom det är viktigt för både svenskt näringsliv och klimatomställningen att nya Öresundsförbindelser mellan Sverige och Danmark bidrar till att knyta Sverige ihop med kontinenten och ökar kapaciteten för både person- och godstransporter.

Läs hela motionen här. 

Niklas Karlsson (S). Foto: Riksdagen