Trafikverket bör ges i uppdrag att grundligt utreda Europaspåret. Det skriver riksdagsledamot Magnus Jacobsson (KD) i en riksdagsmotion under allmänna motionstiden. 

Magnus Jacobsson beskriver utmaningarna med trafikflöden och kapacitet inom både den regionala och internationella järnvägstrafiken över Öresund och att Europaspåret skulle adressera flera pågående utmaningar och samtidigt öppna upp för nya möjligheter för regionens tillväxt och samarbete. 

En ny förbindelse representerar en framtidssatsning som kommer att främja ökad mobilitet, hållbarhet och ekonomisk utveckling inte bara i Öresundsregionen, utan för hela landet. Genom att investera i en ny fast förbindelse visas vårt åtagande för en bättre framtid för våra medborgare, företag och samhällen. Fördelarna med en ny fast förbindelse enligt ovan synes vara många, men det krävs att frågan utreds för att kunna göra jämförbara avvägningar av olika förbindelsealternativ. Med anledning av detta bör Trafikverket ges i uppdrag att grundligt utreda Europaspåret.

Läs hela riksdagsmotionen här.   

Även flera riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna har skrivit om Europaspåret i en motion om gränsöverskridande infrastruktur. I motionen lyfts fördelarna med att Europaspåret kan hantera både regionaltåg, fjärrtåg, godståg och vägtransporter, att Europaspåret kan byggas med sänktunnelelement likt Fehmarn Bält-tunneln samt att intäkter från vägtrafiken kan bidra till finansieringen så Sveriges statsbudget inte tyngs av investeringen. 

Läs hela riksdagsmotionen här.