– Det viktiga är att det byggs mer kapacitet mellan Sverige och Danmark, en fast förbindelse som klarar både godstrafik och långväga persontåg. Det är oundvikligt om järnvägen ska kunna expandera. Och då är Landskronas alternativ väldigt konkret. Det skulle vara konstigt om man inte tittade på Europaspåret, tillsammans med andra möjligheter, säger Pär Helgesson.