Dr. Gerhard Troche, senior trafik­expert vid KTH:s järnvägs­grupp, skriver i Svenska Dagbladet om en kommande Öresundsförbindelse. ”En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör utvecklar inte järnvägen eller säkrar fler klimatsmarta transporter. En förbindelse Landskrona– Köpenhamn är att föredra”. 

Läs hela debattartikeln här.