Torsdag 28 januari presenterade Trafikverket och danska Vejdirektoratet sin analys av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Utredningen visar att tågförbindelsen mellan de två städerna blir en lokal förbindelse utan kapacitet till fjärr- och godståg. Landskrona stad är kritisk till HH-förbindelsen och hela processen kring en ny Öresundsförbindelse. Nu måste en ny utredning snabbt utreda andra förslag inklusive Landskrona-Köpenhamn.  

Det finns ett stort behov av ny kapacitet över Öresund för gods- och fjärrtåg. När Fehmarn-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2029 beräknas godstågstrafiken att fördubblas och Öresundsbron blir en flaskhals. Utredningen av HH-förbindelsen visar tydligt att en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör inte är lösningen. Det kan enbart bli en lokal förbindelse med lokal nytta. 

 – Utredningen bekräftar det som vi har vetat länge. Helsingborg-Helsingör har inte de förutsättningar som krävs för att skapa en järnvägsförbindelse som bidrar till klimatomställningen och skapar kapacitet och redundans. Landskrona har mycket bättre förutsättningar för en järnvägsförbindelse till Danmark och nu måste vårt förslag utredas på statlig nivå, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona. 

 Landskrona stad driver projektet Europaspåret som är ett förslag till en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn. Europaspåret ökar järnvägskapaciteten över Öresund med 100 procent och kan hantera regional-, fjärr- och godståg. Förbindelsen säkrar också redundans i järnvägstrafiken så det finns ytterligare en väg över Öresund för alla tåg om Öresundsbron stängs. 

– Med utredningen är det tydligt att HH-förbindelsen primärt är ett lokalt stadsutvecklingsprojekt för Helsingborg. Men nästa Öresundsförbindelse måste vara till nytta för hela Sverige och förbättra konkurrenskraften. Därför kan vi inte slösa mer tid på enbart HH-förbindelsen utan man måste titta på alternativa förbindelser som Landskrona-Köpenhamn, säger Christian Alexandersson, ansvarig för projektet Europaspåret i Landskrona stad.