Nogle gange præsenteres ukorrekte eller unuancerede påstande om Europasporet i debatten. Det er vigtigt for os at aflive de myter, der bliver spredt, og derfor vil vi her gennemgå de mest almindelige påstande og give vores forklaring.

Myte #1: Europasporet er dyrt og dyrere end andre forslag

Europasporet er et selvfinansierende projekt på samme måde som Øresundsbroen og Femern-forbindelsen. Det betyder, at forbindelsen finansieres gennem EU-støtte og indtægter fra fremtidig trafik på forbindelsen. Det er altså dem, der bruger forbindelsen, som også skal betale for den, og staten skal dermed ikke gå ind og finansiere med skattepenge. 

Myte #2: Europasporet indebærer, at Tivoli og Københavns centrum skal graves op

Europasporet anlægges som en sænketunnel under Øresund mellem Landskrona og København. På Middelgrunden øst for København, forgrenes vej- og banetrafikken.  Vejforbindelsen fortsætter i sænketunnel til Østlig Ringvejs trafikplads ved Prøvestenen, og jernbanen bores under København i kalkbjerget. 

Godstogene går i en separat tunnel i Københavns kanal og kommer op til overfladen vest for København H. Persontogstunnelen kommer op til jordoverfladen ved Vesterports Banegrav og forbindes til to af de fire eksisterende jernbanespor. 

Hele jernbanen under København er boret nedefra bortset fra tilslutningerne. Det betyder, at der ikke vil være store åbne skakte i bymiljøet, som man kender det fra metrobyggeriet i København. Europasporet indebærer dermed ikke, at Tivoli eller andre steder i København skal graves op. 

Myte #3: Danskerne har afvist Europasporet

Danske myndigheder har aldrig haft mulighed for at undersøge, analysere eller vurdere Europasporet. Baggrunden til dette er, at Europasporet blev udelukket fra den skånske infrastrukturaftale i 2015, Skånebilden, som beskrev Skånes daværende infrastrukturprioriteringer. 

Der er nu brug for, at de danske og svenske nationale myndigheder får mulighed for at undersøge behovet for en ny Øresundsforbindelse samt hvordan, de forskellige forslag inklusive Europasporet kan skabe positive effekter på både dansk og svensk side.  

 

Myte #4: Europasporet er kompliceret

Ja, vi kan faktisk godt være enige i, at Europasporet er en lille smule kompliceret. Europasporet tager udgangspunkt i de problemer, der er i jernbanestrukturen omkring Øresund og en analyse af fremtidens kapacitetsbehov. Problemet er komplekst, og der er derfor ingen enkle løsninger. Europasporet er det forslag, der bedst løser flere problem i infrastrukturen omkring Øresund – og så må man leve med, at det ikke kan forklares med nogle enkle punchlines. Samtidig er teknikken, der skal bruges til at anlægge Europasporet, ikke kompliceret. Det er teknik, der er brugt før, og som der er gode erfaringer med.