Nogle gange præsenteres ukorrekte eller unuancerede påstande om Europasporet i debatten. Det er vigtigt for os at aflive de myter, der bliver spredt, og derfor vil vi her gennemgå de mest almindelige påstande og give vores forklaring.

Myte #1: Europasporet er dyrt og dyrere end andre forslag

Europasporet er et selvfinansierende projekt på samme måde som Øresundsbroen og Femern-forbindelsen. Det betyder, at forbindelsen finansieres gennem EU-støtte og indtægter fra fremtidig trafik på forbindelsen. Det er altså dem, der bruger forbindelsen, som også skal betale for den, og staten skal dermed ikke gå ind og finansiere med skattepenge. 

Myte #2: Europasporet indebærer, at Tivoli og Københavns centrum skal graves op

Europasporet anlægges som en sænketunnel under Øresund mellem Landskrona og Nordhavn. Fra Nordhavn bores en tunnel under København til Københavns Hovedbanegård, og man benytter dermed samme teknik, som da Citytunnelen i Malmø blev bygget. Europasporet kræver ingen nye stationer i København, og der vil derfor ikke være åbne skakte i byen, som man kender det fra metrobyggeriet. Europasporet betyder således ikke, at man skal grave i Tivoli eller andre steder i det centrale København op.

Myte #3: Danskerne har afvist Europasporet

Europasporet er aldrig blevet præsenteret for de danske myndigheder. Anledningen til dette er, at de svenske myndigheder og Region Skåne tidligere ikke har ønsket at undersøge mulighederne for Europasporet på grund af prioriteringerne i den politiske aftale ”Skånebilden” fra 2015. På grund af denne blokering har det ikke tidligere været muligt for de danske myndigheder at undersøge, analysere og dermed vurdere Europasporet. 

Myte #4: Europasporet er kompliceret

Ja, vi kan faktisk godt være enige i, at Europasporet er en lille smule kompliceret. Europasporet tager udgangspunkt i de problem, der er i jernbanestrukturen omkring Øresund og en analyse af fremtidens kapacitetsbehov. Problemet er komplekst, og der er derfor ingen enkle løsninger. Europasporet er det forslag, der bedst løser flere problem i infrastrukturen omkring Øresund – og så må man leve med, at det ikke kan forklares med nogle enkle punchlines. Samtidig er teknikken, der skal bruges til at anlægge Europasporet, ikke kompliceret. Det er teknik, der er brugt før, og som der er gode erfaringer med.