Europaspåret är ett projekt som löpande utvecklas eftersom det tar avstamp i de trafikutmaningar och kapacitetsproblem som finns i Öresundsregionen och tillgodoser behov när det gäller pendling, långväga resande och godstrafik. Nu har vi uppdaterat vår broschyr om Europaspåret bland annat med information om vägförbindelsen och samhällsekonomi.  

Läs Europaspårets broschyr 2022