EUROPASPÅRET

En fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn

Europaspåret är ett självfinansierat projekt med syfte att skapa en fast förbindelse mellan Danmark och Sverige. Projektet tar avstamp i de trafikutmaningar och kapacitetsproblem som finns i Öresundsregionen och tillgodoser behov när det gäller pendling, långväga resande och godstrafik. 

Läs mer i vår nya broschyr 2022