Artikel i Dagens Samhälle 19 juli

Artikel i Dagens Samhälle 19 juli

25-jul-2018

I Skånedebatten om en ny förbindelse mellan Skåne och Danmark har behovet av effektiva järnvägslösningar för godstrafiken kommit i skymundan. Bara förespråkarna för Europaspåret Landskrona-Köpenhamn lyfter godstransporterna. Läs mer