Fler eller färre tåg till Kastrup?

Köpenhamns flygplats, Kastrup, är Nordens största flygplats och ett nav för internationell flygtrafik. Kastrup har stor betydelse för södra Sveriges tillgänglighet till hela världen och spelar en nyckelroll regionalt för att skapa arbetsplatser, tillväxt och...

Ny rangerbangård i Skåne?

Skåne är en hub för godstrafik på järnväg mellan Sverige/Norge och Kontinenten, och Öresundsbron är en central passage för svensk import och export. Godstransporterna på järnväg förväntas bli betydligt fler, längre och tyngre inte minst när Fehmarn Bält-förbindelsen...

Lyckat infomöte den 14 april

Den 14 april genomförte Europaspåret för första gången ett öppet informationsmöte med temat ”järnvägstransporter över Öresund”. Syftet med mötet var att ge fler möjligheten att få information om Europaspåret, men också sätta fokus på det som debatten om en...